top of page
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PMOME

Ací s’aniran penjant els diferents documents generats pel Pla, per a la seua consulta i divulgació.

DOCUMENTS GENERATS PEL PLA
  • Document Pla Bàsic

  • Dades de l'enquesta Origen - Destí

* subtituir l'extensió ".docx" de l'arxiu descarregat
   per l'extensió ".zip" per a obrir la shapefile.

  • Presentació de la Xarxa MobiMet

ALTRES DOCUMENTS D’INTERÉS
bottom of page