top of page
quÈ És el PMOME?

El PMoMé és el Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible de l'Àrea de València.

 

El PMoMe és un document estratègic que pretén assentar les bases i les línies d’actuació del sistema de transport i mobilitat en els pròxims 12 anys, de manera que, per fi, les futures inversions en infraestructures i les estratègies a implantar siguen fruit d’una calmada reflexió, basada en dades, anàlisis tècniques, alineada amb els principis de sostenibilitat promulgats per la Unió Europea, comptant amb la participació de tots els ens implicats: administracions, operadors de transport i ciutadania.

El PMoMe recollirà un conjunt d'accions i iniciatives per a fomentar formes de desplaçament més sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic) en l’Àrea Metropolitana de València, compatibilitzant el desenvolupament econòmic, el benestar social i la qualitat ambiental.

El PMoMe serà desenvolupat conjuntament amb el Pla d’Acció Territorial Metropolità de València (PATEVAL), de manera que les reflexions sobre el model territorial i el model de mobilitat de futur estiguen coordinades i siguen perfectament complementàries.

bottom of page