top of page
ÀMBIT TERRITORIAL

L’àrea d’estudi o àmbit de treball inicial del PMoMe València és aquell recollit en l’article 2 de la Llei 1/1991, de 14 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació del Transport Metropolità de València i el Decret 85/2001, que comprén 60 municipis de la província de València.

 

Les dinàmiques territorials de l’Àrea Metropolitana de València, no obstant això, excedeixen en alguns casos la delimitació oficial de l’Àrea, i per això resulta important definir, de manera precisa i homogènia, quins municipis deurien ser considerats dins del PMoMe, de manera que els treballs de presa d’informació cobrisquen totes les relacions funcionals que existeixen, d’una banda, i les propostes i solucions que es plantegen responguen a totes les necessitats de mobilitat de la ciutadania dins de l’Àrea, per un altre.

 

La selecció d’aquests municipis es basa en criteris no solament de proximitat i relació amb la ciutat de València, en el que definiríem com a taca urbana, sinó també sobre la base del concepte d’intensitat dels fluxos de «mobilitat pendular» entre els municipis perifèrics i la ciutat de València.

 

Mitjançant una extensa campanya de recollida de informació amb tecnologia de “Big Data” sobre dades anonimitzades de telefonia mòbil, s’han pogut determinar quins són els municipis que mantenen fortes relacions funcionals amb la ciutat de València (i entre uns i altres), de manera que l’àmbit de treball del PMoMe s’ha pogut ampliar per a poder contindre’ls a tots, més enllà de la definició oficial de l’Àrea Metropolitana de València.

 

Amb aquests condicionants s’ha caracteritzat un primer àmbit estricte de l’Àrea Metropolitana de València, dins del PMoMe, amb un total de 71 municipis que es corresponen amb tots els de les comarques de l’Horta, gran part dels del Camp de Túria, cinc de la Ribera Alta, tres de la Ribera Baixa, dos del Camp de Morvedre, quatre de la Hoya de Buñol i un en la comarca dels Serrans. D’aquesta manera l’Àrea Metropolitana considerada ocupa una superfície de 2.133,1 km² i té una població d’1.892.091 habitants (INE 2016), comptant amb una densitat de població de 887 hab/ km². L’àrea urbanitzada on es concentra la població suma una superfície de 741,6 km², la qual cosa implica que la “densitat de població efectiva” s’eleva a 2.551,3 hab/ km².

El llistat de municipis inclou:

MUNICIPIS

Així mateix, es considerarà un àmbit ampliat del PMoMe, que inclourà l’àmbit dalt esmentat, i s’estendrà fins a englobar l’Àrea Funcional de València, definida en l’Estratègia Territorial Valenciana, i que comprén 90 municipis i un àrea de 3.747 km², el llistat de la qual es pot comprovar en l’Annex II del Document d’Inici (a més a l’Annex II del PATEVAL)

bottom of page