Les dates dels actes i jornades previstos

s’aniran penjant en aquesta secció